esprit

Equips de desamiantat executant treballs especials: tall de formigó amb diamant

AGD te a la plantilla un equip personal amb àmplia experiència de treballs de desamiantat en totes les seves variants: retirada d’elements de fibrociment friables i no friables.

A la imatge que es mostra, els nostres equips estan realitzant tall en formigó mitjançant un trepant a rotació i amb una corona de diamant. Els “testimonis” extrets a la perforació, seran analitzats per comprovar l’existència o no de material ignifugat amb l’amiant.

                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

El tall de formigó es realitza mitjançant via humida, amb el que es minimitza la alliberació de fibres d’amiant.

L’aigua de rebuig  de la perforació, es recull mitjançant aspiradors d’aigua dotats  amb filtre HEPA i posteriorment una vegada ja filtrada es torna a la xarxa general de desguàs.