esprit

LES DIFERENTS CARES DEL FIBROCIMENT AMB AMIANT

AGD es una empresa RERA i la única activitat econòmica que realitza es la retirada d’amiant en totes les seves variants, Amiant no friable (fibrociment) i Amiant friable (calorifugats, ignifugats, juntes de tancament , pintures…)

En aquesta ocasió, agd, ha realitzat la retirada d’un tancament de façana d’un edifici a Cornellà de Llobregat (Barcelona). Els elements del tancament han resultat ser unes peces de fibrociment amb Amiant molt poc comuns.

                                      

Donada la singularitat d’aquestes peces i abans de la serva retirada, s’ha efectuat un anàlisi de mostres solides per a confirmar que efectivament les fibres de les que estava composat el fibrociment eren d’amiant. El resultat va ser amiant amb la varietat més comú, crisotil.