esprit

MANTENIMENT DE COBERTES DE FIBROCIMENT DE LA LINEA DELS FGC LLEIDA – LA POBLA DE SEGUR

 AGD es una empresa especialitzada en l’execució dels treballs relacionats amb l’amiant.

En aquest cas, vam ser contractats per a la realització dels treballs d’encapsulament  d’unes cobertes, que pertanyen a edificis de la línia de tren Lleida – La Pobla de segur, dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya FGC.

Per a aquests treballs, s’ha utilitzat un producte especial impermeabilitzant per a cobertes. Aquesta pintura, va ser aplicada amb una màquina de pintat tipu airless, que ofereix grans rendiments diaris. L’equip d’operaris d’ AGD va realitzar tots els treballs des d’una plataforma elevadora articulada.

                          

Operaris d’agd realitzants treballs de “pintat” d’una coberta de fibrociment amb Amiant.

Estació FGC de Tremp (Lleida)