esprit

VISITEM LES PITIÜSES (CIUTADELLA)

26/04/2018

Embarquem els equips en el ferry amb destinació Menorca i aquesta vegada les feines han estat en un entorn singular i molt freqüentat per el turisme com és el Port de Ciutadella.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGD ja ha finalitzat la primera fase de desamiantat de la obra: Projecte de reconstrucció del moll cantil i repavimentació del moll de ribera sur del port interior de Ciutadella (Menorca), contractista principal Acciona infraestructures.


OBRA D'AMIANT FRIABLE

09/11/2017

Agd, s.l. ha executat durant 8 mesos un treball de retirada de material amb Amiant friable mitjançant la construcció de 15 confinaments dinàmics.

S’ha retirat 130 Tn dels aïllaments tèrmics i els calorifugats de les línies i equips d’una planta química situada a les instal·lacions que Repsol Química te a la Pobla de Mafumet (Tarragona).

Amb l’objectiu de garantir la seguretat i salud dels treballadors de la planta i del personal d’agd, s.l. s’han construït confinament dinàmic (bombolles) amb plàstic d’espessor superior a 800 galgues i renovacions d’aire superiors a 15 cada hora amb depressió en continu de 20 pascals. Alguna d’elles amb volum interior superior a  4.800m3 com a la fotografia.

Al finalitzar la obra els índex de seguretat en el treball van ser de 50.000 hores sense accidents. L’equip d’agd, s.l. se sent molt orgullós de l’execució d’aquest projecte.

 


Rehabilitació del Mercat de les Fontetes

12/08/2016

Agd, s.l. (asbestho’s gestión desamiantados, sl), la primera semana del més d’agost ha estat subcontractada per a realitzar el desmuntatge de les cobertes de fibrociment corbes amb amiant del mercat de les Fontetes de Cerdanyola del Vallès (Barcelona).

Per a poder dur a terme aquesta rehabilitació del canvi de cobertes, el mercat va cessar la seva activitat comercial durant tot el més d’agost.

Primer, s’ha realitzat el desmuntatge de totes les cobertes de fibrociment amb amiant corbes i s’ha fet una descontaminació exhaustiva de tot el forjat mitjançant aspiració per a la eliminació de petits fragments existents de quan es va muntar la coberta de fibrociment i també s’ha aspirat les fibres d’amiant suspeses en el forjat.

Una vegada realitzada la descontaminació es fa una medició ambiental de la zona on es va realitzar el desmuntatge i posteriorment, una altra empresa subcontractada per el contractista principal ha col·locat la nova coberta lliure d’amiant.

                                              


Mercat del Ninot de Barcelona

10/07/2014

Al mes de juny es van finalitzar les feines de desmuntatge  de la Roberta de fibrociment amb amiant del Mercat del Ninot de Barcelona

Aquestes feines estaven emmarcades dins del projecte de remodelació del mateix que està executant la UTE Mercat del Ninot de Barcleona, formada per Vías y Construcciones, s.a., Construccions Rubau, s.a. i Constructora Calaf, s.a.u.

Les feines s’han dut a terme al llarg de dos mesos, ja que es tractava de una coberta doble de fibrociment, la demolició de la estructura de fusta que suportava la coberta estava inclosa en les feines realitzades.

Al mes de juny es van finalitzar les feines de desmuntatge  de la Roberta de fibrociment amb amiant del Mercat del Ninot de Barcelona

Aquestes feines estaven emmarcades dins del projecte de remodelació del mateix que està executant la UTE Mercat del Ninot de Barcleona, formada per Vías y Construcciones, s.a., Construccions Rubau, s.a. i Constructora Calaf, s.a.u.

Les feines s’han dut a terme al llarg de dos mesos, ja que es tractava de una coberta doble de fibrociment, la demolició de la estructura de fusta que suportava la coberta estava inclosa en les feines realitzades.