ASSEMBLEA ANEDES

A Madrid va tenir lloc l’Assemblea anual de l’Associació d’Empreses de Desamiantat (ANEDES) en la qual a més d’aprovar els comptes de l’any s’informa de les actuacions de l’Associació al llarg de l’any 2013 en diverses Comunitats Autònomes, destacant la participació en el “Grup de Treball d’Amiant” de l’Associació Espanyola de Normalització i Certificació (AENOR), una Norma per a la “Certificació d’Empreses de Desamiantat”. Aquesta Norma es troba molt avançada en la seva elaboració, esperant-se la seva redacció final per a el mes vinent de març del 2014.
En l’elaboració de la Norma participen el INSHT de 14 comunitats autònomes; CCOO; UGT; l’Associació de Prevencionistes , diverses empreses de ANEDES i naturalment AENOR.