Jornada tècnica sobre l’amiant

Aquesta jornada pretén fer un punt i apart en les activitats del Sector, analitzant la situació actual del món del desamiantat, fent un Balanç des de l’entrada en vigor del RD 396/2006 i plantejant els objectius immediats de ANEDES, que diversos experts desenvoluparan en les seves ponències. Alguns temes que es toquessin són: – Diagnòstic de materials amb amiant en edificis – Introducció a la normalització – Segur de responsabilitat civil en les empreses de desamiantat – Desenvolupament de la formació en la prevenció en el conveni de la construcció – Gestió dels residus d’amiant a Catalunya. Programa de subvenció de la ARC. Els interessats poden inscriure’s en: anedes@anesdes.org. La jornada se celebrarà el 28/06/2011 en Col•legi d’Aparelladors de Barcelona.